Celý svůj život bydlím pod Hostýnskými vrchy. Z okna rodného domu se dívám jak na Hostýn, tak na Kelčský Javorník. Padesát let jsem na ty kopce koukala a neviděla nic než jen zalesněné hory. Padesát let jsem čekala na informaci, která mi dovolila prohlédnout. Na informace, které poodhalily závoj z očí a já najednou začala Hostýnské vrchy vidět a vnímat jinak.

Žijeme v uspěchané době, bez těch pravých životních hodnot. Ovládá nás materialismus a honba za úspěchem. Tlačí na nás strachy, že přijdeme o zaměstnání, že nebudeme moci uživit rodinu, že přijdeme o svůj životní standard, že onemocníme atd atd.... Neustále se porovnáváme s ostatními. Jsou lepší? Jsou úspěšnější? Jsou šťastnější?

Médii nám je podsunováno, co a jak bychom měli dělat, co nám nesmí chybět, abychom byli šťastní a my jim věříme. Masírují nás reklamy na jídlo, střídané reklamami na zaručený prostředek pro hubnutí, pro vyřešení zažívacích potíží, pro odstranní veškerých bolestí! A přesto,  máte pocit, že by to byla pravda? Ohlédněte se zpět, vzpomeňme našich prarodičů, jak mohli přežít bez všech těchto prostředků, bez toho, že by ráno a večer užívali hromady léků.

Proč je lidstvo stále víc a více nemocné?

Není to hlavně tím,že ty pravé životní hodnoty nám stále unikají?

 

Představme si, že kdysi existoval jiný svět s jinými hodnotami. Zde vše fungovalo na jiném principu. Každý měl své místo, každý přispíval svým darem a svými schopnosti ku prospěchu všech. žilo se v lásce, souznění nejen mezi lidmi, ale harmonická sounáležitost byla i mezi nimi, Faunou, Florou a jemněhmotným světem.

Rovnováhu zajišťovala zajišťovala Příroda a Země sama, byla ctěna a respektována.

Vše bylo v dokonalé vyváženosti i rozmístění energetických bodů v krajině. Každý z těchto bodů byl vytvořen podle určitého vzorce a rezonoval určitou frekvencí. Vzájemné propojení všech bodů, pak tvořilo harmonickou světelnou síť, která byla napojená na samotný Zdroj bytí. Tato světelná síť tvořila dokonalou ochranu před silami, které by mohly  rovnováhu a sounáležitost bytostí na Zemi narušit. Navíc jsme skrze ní byli vyživováni, léčeni a vyučováni.

V rámci vývoje a vzestupu Duší však byla tato síť v pravidelných intervalech "vypínána" a odpojována od Zdroje, aby bylo lidem umožněno znovunalézt a upevnit své Tvůrčí schopnosti, které byly do lidstva Zdrojem vloženy.

Naposledy začalo postupné odpojování sítě před 26.000 lety, před 13 tisíci lety pak byla tato síť vypnuta úplně. Bohužel v této době, kdy byly bytosti žijící na Zemi částečně odpojovány od Zdroje byla planeta obsazena entitami, které sem přišly se záměrem, potlačit a úplně zničit čisté Zdrojové napojení Lidstva. Tyto entity začaly vytvářet svoji vlastní síť, do které vložily mocný nástroj k ovládání bytostí na planětě Zemi a to virus Strachu. 

 

Před 13-ti tisíci lety pak byla celá síť kolem planety Země již ovládána těmito entitami a virus Strachu byl po celé této síti rozšířen. Lidstvo se začalo měnit, postupně začaly upadat jeho životní hodnoty, došlo k odtržení od Zdroje. Začalo převládat násilí a touha po ovládnutí určité moci na úkor jiných. Docházelo k válkám, drancování, fyzickému i psychickému teroru a díky tomu sílil virus strachu.

Lidstvo začalo samo sebe likvidovat a postupně začalo ničit i ostatní bytosti, se kterými původně žilo v sounáležitosti. Bohužel jsme nyní došli do stadia, kdy ničíme i samotnou planetu Zemi.

 

Tato situace však byla předvídána už před vypínáním sítě, a protože si Lidstvo mělo sáhnout až na samotné dno, byly do Země ukryty nástroje, které mohou pomoci k znovuvytvoření původní čisté Zdrojové sítě a tím k přepsání sítě současné, která je zatím stále ovládána Strachem.

 

Nástroje ukryté hluboko pod zemským povrchem se v současnosti začínají aktivovat. V této době se zde začaly inkarnovat bytosti, které umí s těmito nástroji pracovat a postupně začínají opět tvořit prapůvodní síť, která pomůže Zemi navrátit se zpět pod ochranu Zdroje.

 

Jedním z míst, kde je prapůvodní Zdrojový nástroj uložen, jsou právě Hostýnské vrchy.

Byl nám dán i vzorec, podle kterého, když se aplikuje určitým způsobem do mapy, můžeme vidět jasné napojení na jiná stejně významná energetická místa, která jsou připravena znovu propojit a aktivovat prapůvodní ochrannou Zrojovou síť a tím i vyčistit kolektivní vědomí lidstva, očistit jej od strachu a pomoct rozpomenout si, kdo jsme, kam patříme a kam se máme opět navrátit.

JM

 

 

Posvátné Hostýnské vrchy 17.-19.6.2016

Svatý Hostýn 28.9.2015