Fiestar

 Nejdříve bych měla vysvětlit to podivné jméno, kterým jsou nazvány mé stránky.

Jak se tak poslední roky nechávám vést, zaneslo mě to na zvláštní místo, kde jsem strávila, víkend na jednom semináři.

V podstatě mi z těch téměř 3 dnů pevně utkvěly v hlavě pouze 2 skutečnosti, ale obě dost ovlivnily můj další život. Pro tyto zkušenosti, jsem měla na tento seminář jet, teď už to vím.

Ten nejhlubší zážitek z celého víkendu, jsem si přinesla z kamenného kruhu (o tom napíši v dalším příběhu), no a druhá věc, kterou jsem si do mého života přinesla, bylo jméno -Fiestar.

Na závěr semináře, probíhal společný obřad, při němž zúčastněným ženám, které měly zájem, bylo sděleno jejich pravé jméno, se kterým poprvé jejich Duše přišla na tento svět.

Naše průvodkyně seminářem nám každé četla toto jméno z očí. Musím přiznat, že to bylo opravdu působivé.  Koukaly jsme si vzájemně do očí a přitom se držely za ruce. V očích mé průvodkyně se vystřídaly během těch několika minut snad všechny možné emoce. Byl tam strach, bolest, nenávist i láska. Byla to krásná mladá žena, ale při tom vzájemném pohledu se mi před očima měnila i její tvář. Jako by jí někdo nasazoval a sundával masky, nebo jako by přes její tvář někdo promítal film. Tak se mi před očima měnila z hezké ženy na vrásčitou stařenu a zpět. Bylo to, jako by se propadala časem a prožívala se mnou všechny mé minulé životy, jak v radosti, tak v utrpení.

Po několika minutách vzájemného zkoumání mi řekla toto:

"Tvé jméno  je FIESTAR, vzniklo spojením 2 slov STAR=HVĚZDA a FIESTA = SLAVNOST. Takže Tvé jméno může být vyloženo jako SLAVNOSTNÍ HVĚZDA.

                          

Tvým darem je velká síla, která je ale spojena s velkou něhou. Vidím, že ze Země do Tebe prýští ohromný proud energie a ta ti dává sílu a stabilitu a zároveň jsi spojená s Hvězdami, spoustou jemných něžných nitek.

Jsi velmi pevně spojena se Zemí, ale máš dobré napojení i s Nebem!

Jsi velkou inspirací pro ostatní, jsi spravedlivá a chráníš slabší, kteří k  Tobě vzhlíží a jsi pro ně pevným sloupem a oporou, ale dávej pozor, aby se z toho pro Tebe nestala povinnost. Musíš do té služby vložit svoji hravost a svoji ženskost.

Tvůj nový život začne velkým výbuchem = výtryskem té Tvojí ohromné energie. Tvoje síla je opravdu velká, ale provází ji i velká něha. Ty se v životě neztratíš, pokud Tvé myšlenky zůstanou čisté!"

 

Lhala bych, kdybych tvrdila, že mě toto oznámení nepotěšilo. Moje Ego opravdu zajásalo. Okamžitě jsem zatoužila každému říct své jméno  a pochlubit se jeho významem.

Již druhý den jsem se ale trochu uklidnila. Je to už půl roku.... Ale já se stále necítím na to, abych nosila tak vznešené jméno. Ještě ne, ještě jsem k němu nedozrála.

 

Zůstávám stále Janou. 

Ale FIESTAR se už stala mojí součástí, je to pro mě závazek a cíl, kterého bych chtěla dosáhnout. Právě význam tohoto jména s sebou nese vlastnosti, na kterých bych chtěla postavit svůj další život a svoji práci.

A to byl důvod, proč jsem umístila Fiestar jako první v názvu mých webových stránek.