Jmenuji se Jana ...

před více jak 10-ti lety jsem se začala věnovat relaxačním technikám, které mi pomohly najít nový směr mého působení tady na Zemi v této inkarnaci.

Věřte mi, že před 10-ti lety, bych výše  podtrženou větu nikdy takto veřejně nenapsala. Proč? Protože bych se obávala, že mě jiní budou mít "za blázna" :-)

Jenže čas a mé zkušenosti, které jsem při jeho plynutí získávala, tak nějak způsobily, že to co jsem dříve jen tušila, se stalo skutečností.

Během své práce s klienty jsem začala vidět příběhy z jiných časů, které jsem nejdříve přikládala své bujné fantazii. Jenže pak jsem je začala vyprávět i klientům a oni sami začali chápat a dávat si dohromady souvislosti z příběhů s jejich současnými potížemi. Začalo se vše propojovat se vzorci chování a tělesnými a emočními problémy, kterými mí klienti procházeli. A navíc, ti, kteří si z těchto příběhů vzali poučení, začali měnit své chování a jejich problémy se kterými přicházeli se zmírňovaly. Důležité vždy bylo neuvíznout v pozici oběti, ale pohlédnout na situaci s odstupem, s nadhledem a řešit situace jinak.

To už je ale pár let zpět. Postupně se začaly obrazy zrychlovat a místo jednoho příběhu se začala odvíjet celá řada podobných témat,  jako když se díváte na zrychlený film a pak naskakovaly jen okénka s obrázky. No ale i přesto se lidé začali cítit lépe, bez dlouhého vysvětlování taky zjistili, že věci které je dřívě emočně zasáhli už na ně jaksi nemohou...

No a pak přišla další fáze. Někteří z klientů mě požádali, abych je této technice naučila. Tak vznikly semináře Dech života.

 

 

 

 

 

Základní principy pro učitele, léčitele a poradce

Těchto 12 základních principů pomáhá učitelům, léčitelům a poradcům, jak efektivněji pracovat. Zatímco vytváříte prostor pro druhé, aby se lépe poznali, vyléčili a efektivněji pracovali, tyto principy vám pomohou definovat vaši vyšší pravdu a zároveň vám zajistí rovnováhu v práci s lidmi.

1. Zaměřte se na empowerment - k léčení ve vyšších vibracích může dojít tehdy, pokud si člověk uvědomí svou vlastní moc. To znamená, že našim prvotním záměrem je najít způsob, abychom postupovali způsobem, který člověku nebere sílu.

2. Léčení musí být v souladu s přáním klienta. Je třeba, aby si klient 100% přál uzdravit se.

3. Záměr - je třeba si uvědomit, jaký je váš záměr. Pokud přestávají existovat tajemství, vše se stává zřejmým, a poradenská činnost i motivace musí být průhledné.

4. Úhel pohledu – onemocnění není vždy známkou toho, že se něco děje špatného. V určitém období je nemoc nutná, aby nastala změna. Role poradce je usnadnit tento proces.  Poradce se musí naučit pracovat se všemi stavy zdraví a nemoci, aby mohl vytvářet prostor, v němž se člověk uzdraví. 

5. Pravda – je důležité, aby poradce říkal pravdu. Pravda se ale neustále vyvíjí, a proto poradce vytváří prostor pro vývoj pravdy. Svou pravdu říkejme tak, aby umožňovala druhým stát za jejich vlastními pravdami, aniž by se námi cítili ohroženi. Ctěme všechny odstíny pravdy.

6. Vyrovnané ego je pro poradenství nutností. Je důležité kontrolovat vlastní ego a pravdivě zkoumat motivace svých činů a slov. Pokud je ego léčitele příliš velké, oddělí ho od zdroje. Pokud je moc malé, nikdy se z něj nestane schopný poradce.

7. Soudnost – musíme se naučit soudnosti, ale ne soudit. Sledovat, co přichází do našeho pole, a rozlišovat věci a ideje, které jsou nám ku prospěchu, a vše ostatní nechat běžet. Nemusíme být součástí všeho, pouze věcí, které nás naplňují a jsou nám prospěšné.

8. Vytvoření bezpečného prostoru – nebát se říct "nevím". I když vyučujeme, musíme vytvářet prostor pro to, aby mohli ostatní sílit. Nikdo nezná odpovědi na všechno, ale všichni společně můžeme nalézt všechny odpovědi.

9. Zranitelnost – pravá síla léčitele spočívá ve schopnosti být zranitelný a otevřeně mluvit o svých slabostech.

10. Ovládnutí myšlenek – nemáme kontrolu nad myšlenkami, které námi prochází, ale nad těmi, které v mysli držíme, proto bychom měli zvládnout své vlastní myšlení a sdílet tento proces s lidmi, s nimiž pracujeme.

11. Motivace – všichni máme stejnou motivaci. Jsme jako děti ve tmě, které hledají cestu zpět ke světlu, proto se místo zraňování můžeme vzájemně "držet za ruce".

12. Zodpovědnost – není možné uzdravit ostatní, je pouze možné vytvořit a nabídnout jim prostor, v němž by se mohli uzdravit, pokud budou sami chtít. Neberme na sebe odpovědnost za uzdravení jiného člověka. Máme zodpovědnost pouze za uzdravení sebe. Jestliže se po práci cítíte bez energie, pravděpodobně je možné, že ji dáváte svým klientům, což znamená, že přebíráte zodpovědnost za jejich uzdravení. Snažte se ostatním pomoci, aby přijali odpovědnost za své uzdravení a spoléhali se jen na svoji moc a sílu. Uzdravuj a možná změníš životy lidí. Pomáhej lidem uzdravit se a změníš celý vesmír.