Biodynamické sezení - NA VLNÁCH DECHU ŽIVOTA

KDYŽ SE JAKO "LIDŠTÍ INŽENÝŘI" UČÍME PRACOVAT SE SLAPOVÝMI RYTMY V LIDSKÉM TĚLE, KTERÉ DO NĚJ VLOŽIL SÁM NEJVYŠŠÍ MECHANIK, PŘICHÁZÍME DO STYKU S TOU NEJMOCNĚJŠÍ SILOU ŽIVOTA.                                                    DR. ROLLIN BECKER

Dech života

Tato relaxační technika je velice jemná, neinvazívní. Je používána k nacházení a řešení problémů. Podporuje přirozený mechanismus člověka k vylepšení a k zlepšení celkového zdraví a zvýšení imunity.

Tato sezení jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulsující vnitřní energie lidského těla a tím i na aktivizaci vlastních regeneračních sil.

                                        

Odkazy na podobné techniky je možno nalézt již ve staroindických Upanišádách. 

Základ vychází z toho, že uvnitř každého z nás lze nacítit vlny primární tvořivé síly.

Během sezení se zřídka používá tlak, překračující váhu pěti gramů. 

Během sezení pracujeme hodně s uvolněním energie 2. a 4. čakry.  

Tato technika klade důraz na vysokou pozornost a něhu v přístupu ke klientovi.

Jedním z důležitých pilířů této techniky je pochopení vzájemné propojenosti jednotlivých částí lidského těla s orgány, energetickými centry, emocemi, mentální i duchovní rovinou. Jejich vzájemným ovlivňováním velmi jemnými technikami dotykového i bezkontaktního působení na člověka se tak spouštějí podvědomé samoopravné procesy v lidském těle.

Pozitivní efekt závisí do značné míry na klientových přirozených samokorigujících fyziologických aktivitách. Lehký, dotekový přístup napomáhá silám Dechu života, vylepšit vnitřní tělesné prostředí. 

 

         

BOD ZLOMU 

 

Někdy se mohou během této techniky objevovat staré příznaky onemocnění či úrazů nebo zesílení příznaků stávajících, což signalizuje, že tělo prochází reorganizačním procesem. Tyto akutní reakce, jež se označují pojmem bod zlomu  a mohou být důsledkem snahy těla zbavit se zranění či traumatu a často k nim dochází těsně před obnovením pohybu vlny Dechu života ve stagnujícím místě. Mohou být znamením, že rozpuštění stagnačního schématu se blíží k završení, protože se objevuje ve chvíli, kdy dochází k vyčisťování problematického bloku.

Někdy dochází v důsledku vnitřní reorganizace organismu k uvolňování starých toxinů. To se může projevovat např. dočasným průjmem, nevolností, nachlazením, akutní horečkou nebo i kožními problémy, jako jsou vyrážky nebo vřídky. To je však součástí přirozeného ustalování rovnováhy. Někdy se mohou na těle objevit skvrny na těle. Nejčastěji jde o červené skvrny na stejném místě, kde měl pacient odřeninu, pohmožděninu či jiný typ poranění. Tyto jevy vznikají v důsledku přehrávání či opětovného vznikání prvků, které se odehrály u původního úrazu. Uvedené skvrny však velmi rychle zmizí během několika málo dnů.