Mandle

 

Esence Mandle

Pro sebekontrolu a morální sílu, může nám pomoci dostat se z každé obtížné životní situace a žít více ve svém středu. Mandle je pro lidi, kteří mají tendenci nechat se zavalit povinnostmi a potřebovali by, aby den měl více hodin; také pro děti, které se potřebují naučit vyrovnanosti a klidu; a pro zvířata, která se cítí nesvobodná nebo trpí obsedantním chováním.
 
Zlepšuje:
•Klid mysli
•Soulad těla, mysli i ducha
•Pocit pohody a řádu
•Schopnost přestat „pálit svou svíčku z obou stran„
•Vyrovnanost
•Umírněnost
•Zdravou sexualitu
•Schopnost být dobrým partnerem ve vztahu