Malina

 

Esence Malina

Pro laskavost, probouzí přirozený soucit a empatii srdce, posiluje schopnost odpouštět a rozpouští nepřejícnost. Pomáhá dětem chovat se laskavě k těm méně obdařeným, ke zvířatům a ke svým hračkám; pro zvířata, která mají problémy s novými členy rodiny nebo návštěvami. Vynikající pro zvířata, která se chovají nečistotně a nepoužívají svůj „záchůdek“.
 
Zlepšuje:
•Laskavost
•Soucit
•Přijímání zodpovědnosti za své činy
•Sympatie
•Toleranci
•Štědrost
•Zbavení se starých zranění
•Touhu pomáhat druhým
•Odpuštění