Jahoda

 

Esence Jahoda

Pro sebeúctu, pomáhá nám být silně vycentrovaní v sobě a získat si respekt druhých. Podporuje pocit zodpovědnosti, schopnost nastavit si zdravé hranice. Posiluje mezilidské vztahy. Pomáhá dětem, které se těžko loučí s dětskými plenkami, pomáhá v záležitostech sebeúcty; pro zvířata, která potřebují lepší pocit uzemnění nebo se snadno rozruší v přítomnosti jiných zvířat. Pro zvířata v období před smrtí.
 
Zlepšuje:
•Sílu
•Klidný pocit sebeúcty a sebehodnoty
•Uzemnění
•Spolehlivost
•Schopnost rozloučit se s dětskými plenkami
•Vyrovnanost
•Půvab
•Bytí plně v přítomnost a příjemný pocit bytí v těle