Banán

 

Esence Banán

Pro pokoru pramenící z klidu. Pomáhá nebýt ponořen jen do sebe a do svých myšlenek, ale vnímat také realitu druhých, vnímat ostatní jako součást sebe sama. Banán dodává klid vyplývající z toho, že máme odstup a vidíme širší souvislosti. Dává kontrolu nad vlastními emocemi, aby nezískaly nadvládu nad klidem naší mysli a připravily nás o pocit vystředěnosti. Pomáhá dětem, aby dokázaly zahrnout ostatní do své reality; a je dobrá pro zvířata, která se snadno rozruší nebo mají tendence utiskovat jiná zvířata v téže domácnosti.
 
Zlepšuje
•Klid
•Schopnost pozorovat s odstupem
•Schopnost ne-reagovat
•Pozitivní reakce na své okolí
•Pochopení, že „co se stalo, nedá se odestát„
•Zdravý odstup od lidí a situací
•Objektivitu