Ananas

 

Zlepšuje:
•Vědomí, že neexistuje neúspěch, pouze další příležitost k úspěchu
•Rozvoj odvahy, překonání strachu
•Víru v sebe sama
•Nepřemožitelnost
•Psychickou ochranu
•Stabilitu
•Odolnost vůči nejrůznějším energiím davu
•Odolnost na změny při cestování
 
Zlepšuje:
•Spokojenost se sebou
•Spokojenost a naplnění v práci
•Sebedůvěru
•Sebeprosazení
•Silný pocit vlastní identity
•Moudrost
•Jasnost v otázkách financí
•Schopnost přitahovat hojnost