3.část - Terapie Dech života - Řeč těla 

Jednodenní seminář zaměřený na kombinaci kraniosakrální techniky s jinými alternativními metodami.

Hlavním tématem však bude Řeč těla. Probereme a prakticky si ukážeme co můžeme zjistit z polohy těla klienta, co vše nám tělo může naznačit a jak těmto náznakům porozumnět a použít jich při vlastní práci.

Účastníci opět obdrží skripta a certifikát.

Podmínkou účasti je absolvování prvních 2 částí cyklu Dech života.

Cena: 1.500,-

V případě konání semináře mimo Přerov, může být tato cena navýšena o náklady za pronájem prostor, cestovní náklady apod.