1.část - Aktivace a naladění

Jedná se o dvoudenní, základní část seminářů. Účastníci se naučí pracovat s primárním respiračním rytmem a provádět ucelenou, hluboce relaxační hodinovou práci s klientem. 

Již po této první části cyklu seminářů lze pracovat samostatně .

Každý účastník semináře obdrží podrobně vypracovaná skripta i s popisy základních postupů a certifikát.

V této části cyklu se zaměřujeme především na praktickou část. Ošetření může být prováděno v běžných domácích podmínkách. K této technice nepotřebujete žádné speciální vybavení jako např. masážní lehátko, zvláštní prostory a pod.

Cena: 3.000,- Kč

V případě konání semináře mimo Přerov, může být tato cena navýšena o náklady za pronájem prostor, cestovní náklady apod.